Matematyka w technice dla technika

trzynasta edycja

Aktualności

Sprawozdanie z XIII edycji konkursu Matematyka w Technice dla Technika

W roku szkolnym 2022/2023 odbyła się trzynasta edycja konkursu „Matematyka w Technice dla Technika”. Konkurs został zorganizowany przez Jolantę Abramowicz, Annę Stępień oraz dr inż. Mirosława Malca.

26 października 2022 roku w 72 szkołach technicznych Polski odbył się etap szkolny XIII edycji konkursu. W eliminacjach szkolnych wzięło udział 900 uczennic i uczniów. Szkolne Komisje Konkursowe pod przewodnictwem nauczyciela danej szkoły zakwalifikowały do drugiego etapu 75 uczestników z 33 szkół.

Etap międzyszkolny odbył się 3 grudnia 2022 roku w Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie. Międzyszkolna Komisja Konkursowa, pod przewodnictwem Józefa Jaśkowskiego, nauczyciela metodyka matematyki, zakwalifikowała 12 maturzystów z 7 szkół technicznych do finału.

3 marca 2023 w sali ox.130 Politechniki Lubelskiej na Wydziale Podstaw Techniki spotkało się 12 reprezentantów 7 szkół z Polski:

1.Technikum Zwierzyniec
2.Zespół Szkół nr 1Lublin
3.Zespół SzkółTarnobrzeg
4.Zespół Szkół Elektronicznych Lublin
5.Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących Przemyśl
6.Zespół Szkół Technicznych Mielec
7.Zespół Szkół Techniczno-WeterynaryjnychTrzciana

Finałowa Komisja Konkursowa pod przewodnictwem dr inż. Mirosława Malca, prof. uczelni kierownika Zakładu Dydaktycznego Katedry Podstaw Techniki, przeprowadziła etap finałowy, sprawdziła prace i ustaliła wyniki.

3 marca 2023 r. w sali ox.130 Wydziału Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej odbyło się uroczyste zakończenie XIII edycji konkursu „Matematyka w Technice dla Technika”.

Zaszczycili nas swoją obecnością:
prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Paweł Droździel, prof. uczelni, dziekan Wydziału Podstaw Techniki dr hab. inż. Dorota Wójcicka- Migasiuk, prof. uczelni, prodziekan ds. studenckich dr Ewa Łazuka, prof. uczelni, prodziekan ds. studenckich dr inż. Michał Charlak, dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty Marzanna Ostrowska, przedstawiciel Wojewody Lubelskiego oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty, inspektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin Wojciech Polak, konsultant z matematyki Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Agnieszka Kałakucka,nauczyciel metodyk matematyki, Józef Jaśkowski, dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych mgr inż. Michał Tarnowski, przedstawiciel Rady Rodziców przy Zespole Szkół Elektronicznych Dorota Burakowska, członkowie Finałowej Komisji Konkursowej: Jarosław Pietrak, Robert Sawecki oraz dyrektorzy szkół, nauczyciele, finaliści i laureaci.

Nagrodę główną: INDEKS na Politechnikę Lubelską wygrali:
1.Szymon ZarosaTechnikumZwierzyniec
2.Łukasz BorysiukZespół Szkół ElektronicznychLublin
3.Tomasz Karpiński Zespół Szkół ElektronicznychLublin
Laureatem został:
4.Jakub PaźZespół Szkół Technicznych Mielec
Finaliści:
5.Joanna GóraZespół Szkół Techniczno-WeterynaryjnychTrzciana
Maciej PawlakZespół Szkół Technicznych Mielec
6.Hubert WójcikZespół Szkół nr 1Lublin
7.Bartosz MajkutZespół Szkół Tarnobrzeg
8.Jakub PankiewiczZespół Szkół Elektronicznych i OgólnokształcącychPrzemyśl
9.Piotr SzulakowskiZespół Szkół ElektronicznychLublin
10.Jacek Konderak Zespół Szkół ElektronicznychLublin
11.Krystian DudekZespół Szkół ElektronicznychLublin

Kolejna edycja planowana jest już w następnym roku szkolnym.

Jolanta Abramowicz ZSEl

Mirosław Malec PL

Anna Stępień ZSEl

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na Finał i Uroczyste Podsumowanie

XIII edycji Konkursu Matematycznego

MATEMATYKA w TECHNICE dla TECHNIKA

organizowanego przez
Zespół Szkół Elektronicznych
we współpracy z Politechniką Lubelską.

Finał odbędzie się 3 marca 2023 roku o godzinie 10:00

Ogłoszenie wyników 3 marca 2023 roku o godzinie 13:30.

Na finał i ogłoszenie wyników zapraszamy do sali Ox.130
Wydziału Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej przy ulicy Nadbystrzyckiej 38.

Organizatorzy

Jolanta Abramowicz ZSEl

Mirosław Malec PL

Anna Stępień ZSEl

II etap

26 października 2022 roku w 72 szkołach technicznych Polski odbył się etap szkolny XIII edycji konkursu „Matematyka w Technice dla Technika”. W eliminacjach szkolnych wzięło udział około 900 uczennic i uczniów. Szkolne Komisje Konkursowe pod przewodnictwem nauczyciela danej szkoły zakwalifikowały do drugiego etapu 75 uczestników z 33 szkół.

Etap międzyszkolny odbył się 3 grudnia 2022 roku w Zespole Szkół Elektronicznych. Międzyszkolna Komisja Konkursowa, pod przewodnictwem Józefa Jaśkowskiego, nauczyciela metodyka matematyki, zakwalifikowała 12 maturzystów z 7 szkół technicznych do finału.

Oto lista finalistów:

Łukasz Borysiuk ZSEl Lublin
Krystian Dudek ZSEl Lublin
Joanna Góra ZST-W Trzciana
Tomasz Karpiński ZSEl Lublin
Jacek Konderak ZSEl Lublin
Bartosz Majkut ZS Tarnobrzeg
Jakub Pankiewicz ZSEiO Przemyśl
Maciej Pawlak ZST Mielec
Jakub Paź ZST Mielec
Piotr Szulakowski ZSEl Lublin
Hubert Wójcik ZS1 Lublin
Szymon Zarosa T Zwierzyniec

Gratulujemy!

Uwaga – przygotowanie II etapu

W dniu 22.11.2022 do opiekunów szkół, którzy nadesłali protokoły, zostały wysłane e-maile ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przebiegu etapu międzyszkolnego MTT13.

Prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami.

Zaproszenie na Konkurs Matematyczny

„MATEMATYKA W TECHNICE DLA TECHNIKA”

Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie
we współpracy z Politechniką Lubelską organizują
trzynastą edycję konkursu

„MATEMATYKA W TECHNICE DLA TECHNIKA”.

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów technicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz technicznych szkół ponadpodstawowych.

Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne rozwiązywanie zadań w trzech etapach.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie uczniów klas maturalnych technicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz klas przedmaturalnych technicznych szkół ponadpodstawowych.

I ETAP 26 PAŹDZIERNIKA 2022 roku GODZ 9:00.

Organizatorzy

mgr Jolanta Abramowicz ZSEl

mgr Anna Stępień ZSEl

dr inż. Mirosław Malec, prof. PL

Sprawozdanie z XII edycji konkursu Matematyka w Technice dla Technika

W roku szkolnym 2021/2022 odbyła się dwunasta edycja konkursu „Matematyka w Technice dla Technika”. Konkurs został zorganizowany przez Jolantę Abramowicz, Annę Stępień oraz dr inż. Mirosława Malca.

27 października 2021 roku w 66 szkołach technicznych Polski odbył się etap szkolny XII edycji konkursu „Matematyka w Technice dla Technika”. W eliminacjach szkolnych wzięło udział 650 uczennic i uczniów. Szkolne Komisje Konkursowe pod przewodnictwem nauczyciela danej szkoły zakwalifikowały do drugiego etapu 117 uczestników z 37 szkół.

Etap międzyszkolny odbył się 10 grudnia 2021 roku w szkołach macierzystych. Prace zostały przesłane na adres Zespołu Szkół Elektronicznych. Międzyszkolna Komisja Konkursowa, pod przewodnictwem Agnieszki Kałakuckiej, konsultanta wojewódzkiego z matematyki, zakwalifikowała 13 maturzystów z 10 szkół technicznych do kolejnego etapu.

28 lutego 2022 w sali ox.130 Politechniki Lubelskiej na Wydziale Podstaw Techniki spotkało się 10 reprezentantów 7 szkół z Polski:

  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Pionki
  • Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej, Biłgoraj
  • Zespół Szkół nr 3, Tarnobrzeg
  • Zespół Szkół nr 2, Żory
  • Zespół Szkół Elektronicznych, Lublin
  • Zespół Szkół Elektrycznych nr 1, Kraków
  • Zespół Szkół Technicznych i Branżowych, Brzesko

Finałowa Komisja Konkursowa pod przewodnictwem dr inż. Mirosława Malca, prof. uczelni kierownika Zakładu Dydaktycznego Katedry Podstaw Techniki, przeprowadziła etap finałowy, sprawdziła prace i ustaliła wyniki.

28 lutego 2022 r. w sali ox.130 Wydziału Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej odbyło się uroczyste zakończenie XII edycji konkursu „Matematyka w Technice dla Technika”.

Zaszczycili nas swoją obecnością: prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Paweł Droździel, prof. uczelni, dziekan Wydziału Podstaw Techniki dr hab. inż. Dorota Wójcicka- Migasiuk, prof. uczelni, prodziekan ds. studenckich dr Ewa Łazuka, prof. uczelni, prodziekan ds. studenckich dr inż. Michał Charlak, przedstawiciel Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego Jan Kozioł, inspektor w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin Wojciech Polak, konsultant z matematyki Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Agnieszka Kałakucka, z-ca dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie Małgorzata Myśliwiec, Małgorzata Żyśko-Bochyńska członek Finałowej Komisji Konkursowej, sekretarz Rady Rodziców przy Zespole Szkół Elektronicznych Dorota Burakowska oraz dyrektorzy szkół, nauczyciele, finaliści i laureaci.

Nagrodę główną: INDEKS na Politechnikę Lubelską wygrali:

1. Jakub Zięba Zespół Szkół Elektronicznych Lublin
2. Alicja Godziek Zespół Szkół nr 2 Żory
3. Maksym Szemer Zespół Szkół Technicznych i Branżowych Brzesko

Pozostali laureaci:

4. Dawid Hebda Zespół Szkół Technicznych i Branżowych Brzesko

Finaliści:

5. Kacper Góra Zespół Szkół Elektronicznych Lublin
6. Tomasz Mej Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 Kraków
7. Małgorzata Kaczmarczyk Zespół Szkół nr 3 Tarnobrzeg
8. Szymon Konieczny Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej Biłgoraj
9. Michał Walczak Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Pionki
10. Małgorzata Mierzwa Zespół Szkół nr 3 Tarnobrzeg

Kolejna edycja planowana jest już w następnym roku szkolnym.

Jolanta Abramowicz

Mirosław Malec

Anna Stępień

Regulamin

Regulamin jest dostępny jako plik PDF. Dodatkowo wzór zgłoszenia dostępny jest w formacie DOCX:

»

Ściągnij regulamin

Regulamin-2022-23.pdf (~329K)
»

Ściągnij wzór zgłoszenia

Wzor-zgloszenia.docx (~12K)

Zadania

Poniżej udostępniamy do pobrania zadania z poprzedniej edycji konkursu:

»

Zadania XI edycji

Zadania-2020-21.pdf (~375K)