Matematyka w technice dla technika

jedenasta edycja

Aktualności

Sprawozdanie z XI edycji konkursu Matematyka w Technice dla Technika

W roku szkolnym 2020/2021 odbyła się jedenasta edycja konkursu „Matematyka w Technice dla Technika”. Konkurs został zorganizowany przez Jolantę Abramowicz, Annę Stępień oraz dr inż. Mirosława Malca.

22 października 2020 roku w 73 szkołach technicznych Polski odbył się etap szkolny XI edycji konkursu „Matematyka w Technice dla Technika”. W eliminacjach szkolnych wzięło udział około 500 uczniów. Szkolne Komisje Konkursowe pod przewodnictwem nauczyciela danej szkoły zakwalifikowały do drugiego etapu 57 uczestników z 26 szkół.

Etap międzyszkolny odbył się 11 grudnia 2020 roku w szkołach macierzystych. Prace zostały przesłane na adres Zespołu Szkół Elektronicznych. Międzyszkolna Komisja Konkursowa, pod przewodnictwem Agnieszki Kałakuckiej, konsultanta wojewódzkiego z matematyki, zakwalifikowała 9 maturzystów z 7 szkół technicznych do kolejnego etapu.

17 marca 2021 w sali ox.130 Politechniki Lubelskiej na Wydziale Podstaw Techniki spotkało się 9 reprezentantów 7 szkół z Polski:

 • Zespół Szkół Zawodowych nr 1 Biała Podlaska
 • Zespół Szkół nr 1 Kozienice,
 • Zespół Szkół Technicznych Leżajsk,
 • Zespół Szkół Elektronicznych Lublin,
 • Zespół Szkół nr 1 Olkusz,
 • Zespół Szkół Ożarów,
 • Zespół Szkół Elektronicznych Rzeszów.

Finałowa Komisja Konkursowa pod przewodnictwem dr inż. Mirosława Malca, kierownika Zakładu Dydaktycznego Katedry Podstaw Techniki, przeprowadziła etap finałowy, sprawdziła prace i ustaliła wyniki.

17 marca 2021 r. w sali ox.130 Wydziału Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej odbyło się uroczyste zakończenie XI edycji konkursu „Matematyka w Technice dla Technika”.

Zaszczycili nas swoją obecnością: prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Paweł Droździel, prof. PL, prodziekan ds. studenckich dr Ewa Łazuka, prodziekan ds. studenckich dr inż. Michał Charlak, dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego Bożena Ćwiek, inspektor w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin Wojciech Polak, konsultant z matematyki Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Agnieszka Kałakucka, z-ca dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie Małgorzata Myśliwiec, Jarosław Pietrak członek Finałowej Komisji Konkursowej oraz dyrektorzy szkół, nauczyciele, finaliści i laureaci.

Najlepsi w XI edycji konkursu „Matematyka w Technice dla Technika”:

1. Mateusz Chwast Zespół Szkół nr 1 Olkusz
2. Krzysztof Wdowczyk Zespół Szkół Elektronicznych Lublin
3. Aleksander Roman Zespół Szkół Elektronicznych Rzeszów
4. Tomasz Jeruzalski Zespół Szkół Zawodowych nr1 Biała Podlaska
5. Jakub Kociołek Zespół Szkół nr 1 Kozienice
6. Jakub Zięba Zespół Szkół Elektronicznych Lublin
7. Jakub Misiło Zespół Szkół Technicznych Leżajsk
8. Paweł Bosak Zespół Szkół Technicznych Leżajsk
9. Marcin Głąb Zespół Szkół Ożarów

Nagrodę główną: INDEKS na Politechnikę Lubelską wygrali Mateusz Chwast oraz Krzysztof Wdowczyk.

Kolejna edycja planowana jest już w następnym roku szkolnym.

Jolanta Abramowicz

Mirosław Malec

Anna Stępień

Zawiadomienie

W imieniu organizatorów XI edycji Konkursu Matematyka w Technice dla Technika informujemy, że finał tej edycji odbędzie się 17.03.2021 r. (środa) w Wydziale Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej o godz. 11:00, w sali OX. 130.

W tym samym dniu około godziny 15:00, nastąpi uroczyste podsumowanie XI edycji konkursu połączone z wręczeniem nagród i wyróżnień laureatom.

Gratulacje dla finalistów !

Awansowali do finału (w kolejności alfabetycznej)

 • Paweł Bosak, ZST Leżajsk
 • Mateusz Chwast, ZS1 Olkusz
 • Marcin Głąb, ZS Ożarów
 • Tomasz Jeruzalski, ZSZ1 Biała Podlaska
 • Jakub Kociołek, ZS1 Kozienice
 • Jakub Misiło, ZST Leżajsk
 • Aleksander Roman, ZSE Rzeszów
 • Krzysztof Wdowczyk, ZSEL Lublin
 • Jakub Zięba, ZSEL Lublin

Finał i ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród planujemy w jednym terminie: luty/marzec 2021.

Zawiadomimy o tym fakcie najpóźniej na tydzień wcześniej.

Uwzględnimy terminy ogólnopolskich konkursów i olimpiad.

Ogłoszenie

Drugi etap konkursu odbędzie się 11 grudnia. Szczegóły organizacyjne zostały przesłane na adresy e-mailowe podane w zgłoszeniach szkół.

Organizatorzy

Zaproszenie na Konkurs Matematyczny

„MATEMATYKA W TECHNICE DLA TECHNIKA”

Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie
we współpracy z Politechniką Lubelską organizują
jedenastą edycję konkursu

„MATEMATYKA W TECHNICE DLA TECHNIKA”.

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów technicznych szkół ponadgimnazjalnych.

Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne rozwiązywanie zadań w trzech etapach.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie uczniów klas maturalnych technicznych szkół ponadgimnazjalnych.

I ETAP 22 PAŹDZIERNIKA 2020 roku GODZ 9:00.

Organizatorzy

mgr Jolanta Abramowicz ZSEl

mgr Anna Stępień ZSEl

dr Mirosław Malec PL

Sprawozdanie z X jubileuszowej edycji konkursu Matematyka w Technice dla Technika

W roku szkolnym 2019/2020 odbyła się dziesiąta jubileuszowa edycja konkursu „Matematyka w Technice dla Technika”. Konkurs został zorganizowany przez Jolantę Abramowicz, Annę Stępień oraz dr inż. Mirosława Malca.

5 listopada 2019 roku w 104 szkołach technicznych województw: lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego odbył się etap szkolny X edycji konkursu „Matematyka w Technice dla Technika”. W eliminacjach szkolnych wzięło udział 1230 uczniów. Szkolne Komisje Konkursowe pod przewodnictwem nauczyciela danej szkoły zakwalifikowały do drugiego etapu 163 uczestników z 70 szkół.

Etap międzyszkolny odbył się 7 grudnia 2019 roku w Zespole Szkół Elektronicznych. Międzyszkolna Komisja Konkursowa, pod przewodnictwem Agnieszki Kałakuckiej, konsultanta wojewódzkiego z matematyki, zakwalifikowała 25 maturzystów z 16 szkół technicznych do kolejnego etapu.

10 lutego 2020 w sali ox.130 Politechniki Lubelskiej na Wydziale Podstaw Techniki spotkało się 24 reprezentantów 16 szkół z Polski:

 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Wadowice,
 • Zespół Szkół im. Goetla Sucha Beskidzka,
 • Zespół Szkół Tarnobrzeg,
 • Zespół Szkół Chemicznych Kraków,
 • Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych Jarosław,
 • Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska Zwierzyniec,
 • Zespół Szkół Ekonomicznych Lublin,
 • Zespół Szkół Elektronicznych Lublin,
 • Zespół Szkół Elektronicznych Rzeszów,
 • Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących Przemyśl,
 • Zespól Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących Krosno,
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 Żelechów,
 • Zespół Szkół Technicznych Chełm,
 • Zespół Szkół Technicznych Leżajsk,
 • Zespół Szkół Technicznych i Branżowych Brzesko,
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 1 Biała Podlaska

Finałowa Komisja Konkursowa pod przewodnictwem dr inż. Mirosława Malca, kierownika Zakładu Dydaktycznego Katedry Podstaw Techniki,przeprowadziła etap finałowy, sprawdziła prace i wyłoniła 12 laureatów z 9 szkół Polski: ZSCh Kraków, ZSDiOŚ Zwierzyniec, ZSEl Lublin, ZSEl Rzeszów, ZSEiO Krosno, ZSP Żelechów, ZST Chełm, ZST Leżajsk, ZSZ 1 Biała Podlaska.

28 lutego 2020 r. w sali ox.130 Wydziału Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej odbyło się uroczyste zakończenie X jubileuszowej edycji konkursu „Matematyka w Technice dla Technika”.

Zaszczycili nas swoją obecnością: prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-biznesowym prof. dr hab. inż. Anna Halicka, dziekan Wydziału Podstaw Techniki dr hab. inż. Dorota Wójcicka- Migasiuk, prof. PL, prodziekan ds. rozwoju Mariusz Śniadkowski, prof. PL, prodziekan ds. studenckich dr Ewa Łazuka, prodziekan ds. studenckich dr inż. Michał Charlak, kierownik Katedry Termodynamiki Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych Wydziału Mechanicznego PL prof. dr hab. inż. Mirosław Wendeker, prezes Zarządu Firmy Tabla Lublin inż. Mieczysław Daniel, właściciel Zakładu Obróbki Metali „Komech” Lublin inż. Edward Kostrubiec, zastępca dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Mirosław Jarosiński, starszy wizytator Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Sebastian Płonka, konsultant Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Agnieszka Kałakucka, dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie Elżbieta Hanc, dyrektor ZS3 Ryszard Wiechnik, przewodniczący RR przy ZSEl Marek Skulimowski oraz dyrektorzy szkół, nauczyciele, finaliści i laureaci.

Nagrodę główną: INDEKS na Politechnikę Lubelską wygrali:

1. Krystian Głód Zespól Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących Krosno
Kajetan Walawski Zespół Szkół Technicznych Leżajsk
2. Filip Rutka Zespół Szkół Chemicznych Kraków
3. Marcin Basak Zespół Szkół Elektronicznych Lublin

Pozostali laureaci:

4. Szymon Kasperek Zespół Szkół Elektronicznych Lublin
Krzysztof Wdowczyk Zespół Szkół Elektronicznych Lublin
5. Maciej Madej Zespół Szkół Elektronicznych Rzeszów
6. Przemysław Kociuba Zespół Szkół Technicznych Chełm
7. Mateusz Balicki Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska Zwierzyniec
8. Karol Gajek Zespół Szkół Elektronicznych Lublin
Klaudia Jędrych Zespół Szkół Ponadpodstawowych Żelechów
9. Marek Filipiuk Zespół Szkół Zawodowych nr1 Biała Podlaska

Finaliści:

10. Jakub Wojnarowicz Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących Przemyśl
11. Jakub Radawiec Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych Jarosław
12. Konrad Filek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr2 Wadowice
13. Wojciech Dróżdż Zespół Szkół im. Goetla Sucha Beskidzka
14. Jakub Zięba Zespół Szkół Elektronicznych Lublin
15. Kacper Müller Zespół Szkół Technicznych i Branżowych Brzesko
16. Paweł Knap Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących Krosno
17. Weronika Jamróz Zespół Szkół Elektronicznych Lublin
18. Piotr Brzeziński Zespół Szkół Tarnobrzeg
19. Katarzyna Zdrada Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących Krosno
20. Hubert Bełkot Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska Zwierzyniec
21. Karolina Ostrowska Zespół Szkół Ekonomicznych Lublin

Kolejna edycja planowana jest już w następnym roku szkolnym.

Jolanta Abramowicz

Mirosław Malec

Anna Stępień

Regulamin

Regulamin jest dostępny jako plik PDF. Dodatkowo wzór zgłoszenia dostępny jest w formacie DOCX:

»

Ściągnij regulamin

Regulamin-2020-21.pdf (~262K)
»

Ściągnij wzór zgłoszenia

Wzor-zgloszenia.docx (~12K)

Galeria

Zadania

Poniżej udostępniamy do pobrania zadania z poprzedniej edycji konkursu:

»

Zadania X edycji

Zadania-2019-20.pdf (~267K)